Ett knippe statistik från Okeliis databas

Såhär i höstmörkrets tider tänkte jag dela med mig av lite intressanta siffror från Okeliis databas. Om inte annat för att ge en liten inblick i Okeliis frilans-community.

I skrivande stund finns det 5467 st registrerade användare. Av dessa har ca 45 % angett sin kompetensprofil. Här är de populäraste kompetensområdena:

HTML 24 %
Webbdesign 23 %
Hemsida 23 %
Photoshop 20 %
CSS 20 %
Engelska 19 %
Windows XP 18 %
PHP 17 %
XHTML 16 %
JavaScript 15 %

Detta kan då jämföras med de mest efterfrågade kompetensområdena utifrån 1212 st registrerade projekt:

Webbdesign 22 %
Hemsida 22 %
PHP 19 %
HTML 18 %
CSS 14 %
Flash 10 %
Webbshop 10 %
JavaScript 10 %
Övrigt 9 %
Publiceringsverktyg/CMS 8 %

Det är ganska lätt att se att det är främst IT och webb som gäller. Men märk även att publiceringsverktyg är med på listan, vilket öppnar fältet för många icke-programmerare. Det är iallfall väldigt tydligt att behovet av webb-kunniga personer bara växer och växer. Jag får känslan, från Okelii och även från många andra projekt att det finns ett outtömligt behov av webb-kompetenta personer.

Vad som däremot lyser med sin frånvaro i dessa top 10-listor är SEO-kompetens! Det är såklart till viss del inbakat i de andra posterna och SEO-området har fått en stämpel av att vara abstrakt, svårgreppat och kantat av oseriösa aktörer. Ryktet är dock välförtjänt men som för så många andra nya områden börjar vilda-västern statusen lägga sig och den verkliga nyttan och seriositeten börjar komma fram mer och mer.

Jag sprang av en slump på en sevärd presentation om just SEO. Den är lite långranding men MYCKET sevärd. Speciellt för de av oss som dagligen kommer i kontakt med  frågeställningar kring sökmotoroptimering.

A better world is possible

Jag heter Kjell Strandberg, 67 år och brukar titulera mig som Global tillväxtentreprenör och har arbetat som egen företagare både i Sverige och internationellt, främst i Ryssland och Kina sedan mer än 20 år. Jag är en hängiven och näst intill fanatisk globalist inför dagens globalisering som enligt min mening är här för att stanna under lång tid. Men ett mynt har alltid två sidor, visst finns det som också får anses vara problematisk med en globalt öppen värld, men som då självklart får justeras till det bättre. Jag kommer i denna artikel att ge mina reflektioner utifrån mina entreprenörsögon och dela med mig av mina erfarenheter som egen företagare. Om Du vill nå mig så går det bra att maila mig på adressen: kjell.strandberg@cw-connectingworld.com

Kort inledning:
Jag lovade initiativtagaren till Okeli, Peter Johannesson att skriva en artikel i det ämne som jag brinner för så starkt i företagandet och dess skapande av en reell och hållbar ekonomisk tillväxt, nämligen Global Business. Jag har med stort intresse följt Okeli under flera år och lovordar det initiativ som Peter genom Okeli tagit och ger nya entreprenörer i Sverige möjligheter att på ett utomordentligt sätt bidra till ett nyskapande av företag och entreprenörskap. Jag hoppas att med min artikel kunna tillföra ytterligare en dimension i Ert entreprenörsskap – Global Business.

Ekonomisk tillväxt är grunden för utveckling och välfärd. Trots att detta kan framstå som en självklarhet för de allra flesta, så är det förvånansvärt många som inte har tagit till sig det fullt ut. Många lever i tron att tillväxt kan köpas från hyllan i vilken kiosk eller matvaruaffär som helst.
Jag vill först av allt börja med min egen definition av ekonomisk tillväxt för att klargöra hur jag ser på begreppet ekonomisk tillväxt.
”Långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt kan bara uppstå genom att tillföra resurser och flöden av intäkter, som har sitt ursprung utanför den kärna där tillväxten skall uppstå.”
För att bättre förklara min definition så hänvisar jag till min egen konstruerade KTM modell som Ni vid intresse kan få Er tillsänd i en separat fil om Ni mailar mig.
Min mission är att en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt var helst i världen skall byggas i en internationell marknad utan gränser och fri från protektionism. Jag hävdar med bestämdhet att huvuddelen av den totala framtida tillväxtökningen kommer att skapas av nya, små och medelstora företag, varför fokuseringen på stöd och hjälp också skall ske på just dessa. Många av Er Okeli-entreprenörer tillhör med säkerhet denna skara.
Global Business och dess ovärderliga synergier. Att göra affärer internationellt handlar inte bara om nyttan för plånboken. Den kanske största vinsten menar jag är de synergier som följer med på köpet, nämligen det kulturella utbytet som ger stora möjligheter till nya affärsidéer och affärsmöjligheter. En affärsidé som inte passar in i ett land kan vara lysande i ett annat land. Det kan man bara veta om man får testa det i konstruktiva dialoger med andra entreprenörer i andra länder. Men jag vill här understryka vikten av att kontakten och dialogen bör ske direkt mellan huvudparterna. Med detta menar jag att mellanhänder som vill dölja sin uppdragsgivare i syfte att förhindra direktkontakter, i största möjliga mån bör undvikas.
Global Business kräver goda kunskaper. Kunskaper inom många områden är nödvändigt för att lyckas i affärer, en är att ha en hållbar affärsidé vid starten. Även om jag själv menar att det inte är själva affärsidén som är viktigast, utan kunskapen att kunna analysera behovet från marknaden. Oavsett hur lysande affärsidén är så kommer man att ha mycket svårt att lyckas om inte grundbehovet finns på marknaden. I dagens globaliserade värld är detta både betydligt enklare men också mycket svårare att både förstå och tillfredställa. I vart fall är det oftast inte möjligt att idag med rimliga nivåer av pengar skapa en marknad för sin affärsidé. Behovet av att vara både en kreativ innovatör av en affärsidé och samtidigt en god behovsanalytiker, visar sig allt tydligare idag.
För lyckade Global Business behövs bra rådgivare. Först vill jag råda Er att skaffa pålitliga och bra rådgivare i Global Business, och här menar jag att det skall vara en professionell rådgivare i både Global och Business samtidigt. Jag har sett alldeles för många misslyckanden genom att rådgivaren inte själv har haft en bakgrund som entreprenör, utan enbart sagt sig vara expert på olika länder eller kanske talat och skrivit landets språk. Vem vill anlita en simlärare som inte kan simma, utan bara förstår hur det går till i teorin?
Global Business handlar om gränslös export och import av produkter och tjänster. Detta är något som i största möjliga mån skall omhuldas och stödjas. Tyvärr så är de satsningar som det politiska och offentliga etablissemanget allt för ofta ägnar sin kraft åt, långt från en meningsfull satsning på Global Business. Det tolkar jag som att de vill prioritera och därmed fortsätta göda den inre marknad som med svenska mått är för liten för att den skall bli självgenererande, och därmed endast leder till en ond, hård ”tillväxtkannibalism” och inavel.

Det torde knappast ha undgått någon i mitt nätverk både inom min personliga privata- och jobbsfär, att jag är en hängiven och fanatisk global tillväxtentreprenör som värnar om en gränslös och öppen Global Business värld. Det är min förhoppning att jag med denna artikel i ämnet skall ha väckt intresse hos några fler som ansluter sig till denna skara.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna Er till CW Connecting World, min ”baby” för att koppla ihop världen för gränslösa affärer. Där kan Ni läsa mer om Global Business i min och mina medarbetares tappning och förhoppningsvis bli intresserad och bli medlem och starta Er egen Global Business.
Länk till CW: www.cw-connectingworld.com  nu med besökare från mer än 160 länder.
Se gärna vår presentationsfilm ”A better world is possible” på You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=wx-C2fUaQGg
(På YouTube enbart den engelska version men på portalen i download även på svenska)

CW´s mission är att bygga oberoende kontaktvägar som leder mellan alla världens länder och för alla världens företag, vars syfte är att generera konkreta affärer. CW skall finnas utefter dessa vägar och alltid vara till hands, för att kunna ge CW´s entreprenörsmedlemmar det kanske avgörande professionella rådet eller hjälpen, för att en affär skall bli verklighet.
CW’s devis är rak och enkel:
– Mer kontakter
– Mer affärer
– Mer jobb
Mer kontakter skapar mer affärer och mer affärer skapar mer jobb, och för mig är det självklart att först börja med att skapa mer kontakter.
CW´s nyckelord är: Independent Global Business for Human Growth
I alla affärer såväl lokala som globala är jag övertygad att de alltid skall utgöras av mänskliga affärer i alla delar. CW har i denna mening format dessa tankar i ett dokument som heter Human Growth och vi har som villkor att de företag vi samarbetar med också skall arbeta för CW Human Growth i alla sina led.
Läs och ladda ner PDF-dokumentet om Human Growth på portalen. Finns bara på engelska. http://cw-connectingworld.com/downloads

Sist av allt vill jag citera IKEAS grundare Ingvar Kamprad, ” Ingenting är omöjligt – allt är möjligt, det mesta är ännu ogjort – underbara framtid”

Därmed vill jag av hela mitt entreprenörshjärta önska Er LYCKA TILL i alla Era affärer!

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Söker du en frilansande översättare? Så här får du bättre resultat:

Söker du en frilansande översättare? Så här får du bättre resultat:
Du vill ha en proffsig översättning av din hemsida, en pressrelease, en produktbeskrivning eller något annat och lägger därför in ett frilansuppdrag på Okeli frilans. Du får ett antal svar och väljer slutligen ut en översättare som gav ett bra pris eller verkade seriös.
Ja, ofta är det så enkelt att allt fungerar och du får översättningsom du är nöjd med och i tid. Men som med allt annat blir det inte alltid somman tänkt: översättaren klarade kanske inte den deadline du satt upp och har valt helt fel benämning på er huvudprodukt. Vad gör du då? Lägger du då hela skulden på översättaren och väljer en annan översättare nästa gång?
Tänk efter en gång till innan du byter översättare. Det inte säkert att det blir bättre för att du väljer en annan nästa gång. Den som får en andra chans kommer säkert istället vara extra mån om att göra ett bra jobb och hålla tiden nästa gång. Om du ger lite vänlig och konstruktiv feedback och frågar översättaren vad du kan göra för att resultatet ska bli bättre nästa gång kommer ni säkert att få ett bra långvarigt samarbete.
Så här får du bättre resultat redan från början:
  • Sätt en realistisk deadline. Den deadline du satte var kanske lite väl optimistisk. Översättaren kanske inte sa något om det av rädsla för att inte få jobbet och hann därför inte med att korrekturläsa ordentligt. Fråga översättaren hur lång tid det tar. En tumregel är att det tar ungefär en dag/2000 ord men tänk på att det är bra om texten också får ”vila” en dag eftersom slarvfel då är lättare upptäcka. En frilansare sköter dessutom alla företagets uppgifter själv och har därför kanske inte 8 timmar till förfogande varje dag.
  • Informera om företagets ordval och benämningar. Det inte lätt att gissa sig till vad just ert företag valt att kalla en viss produkt, del, företeelse eller titel. Det är knappt möjligt ens med hjälp av tidskrävande research. Skicka därför med information om hur du vill ha det och vilka ord och namnval som är praxis på just ert företag i samband med att du lämnar texten.
  • Ge hellre för mycket information än för lite. Man blir lätt hemmablind. Det som är självklart för dig kan vara helt nytt och okänt för den du anlitar. Gör gärna en liten ordlista och skicka med eventuella bilder och  annan information (eller länkar) om produkten eller företaget.
  • Håll kommunikationen öppen. Erbjud dig att besvara frågor via telefon eller e-post och skicka med telefonnr och e-postadresser till andra på företaget som översättaren kan behöva ställa frågor till.
Hoppas dessa enkla råd kan vara till hjälp för dig som beställer översättningar.
Ha det gott i sommarvärmen.
Susanne Sjöberg/Exact Translations

Hur får jag en kvalitetsöversättning så billigt och snabbt som möjligt?

Har du väldigt låg budget och väldigt ont om tid? Ja, då måste du kanske chansa och hoppas på att denna nästan omöjliga ekvation går ihop och att den där översättaren du hittade på nätet som erbjuder sina tjänster så billigt och snabbt också klarar av att göra en bra översättning på så kort tid.
Men hoppas inte för mycket på kvaliteten om du vill ha det gjort billigt och snabbt. En bra översättning tar lite längre tid och en snabb översättning borde kosta mer eftersom översättaren troligen måste jobba på obekväm arbetstid. Kanske måste han/hon jobba till långt in på natten och hur blir kvaliteten då?
Någon som gör en översättning för ett pris som går under 80 öre per ord är troligen nybörjare och behöver antagligen lite mer tid på sig för att ge dig den kvalitet du vill ha. Ett skäligt pris (uppskattar jag) borde nog i dagsläget egentligen ligga på minst 2kr/ord men tyvärr har inte löneutvecklingen följt samma mönster som inom andra branscher. Detta trots att de flesta översättare idag har någon form av akademisk utbildning.
Vill du ha kvalitet måste du satsa lite mer pengar och ge hantverkaren tid att göra jobbet ordentligt. Skulle du lämna din bil till en bilmekaniker som erbjuder sig att reparera en skada på en kvart som normalt brukar ta flera timmar att utföra, men utan några nya fantastiska verktyg eller metoder som sparar in tiden? Nej troligen inte, eftersom kvaliteten på jobbet antagligen skulle bli lidande. För att göra jobbet så snabbt skulle han antagligen behöva strunta i grundarbetet, jobba snabbt och slarvig och sedan strunta i att kontrollera om han missat något.
Samma sak gäller för ett hantverk som översättning: förarbete, ett grundligt gjort arbete och en noggrann efterkontroll är väldigt viktigt och behöver få ta tid. Detta gäller speciellt om du vill ha en text som ska vara säljande, där översättaren måste agera copywriter, eller en text där ni har många branschspecifika uttryck som inte får bli fel.
Översättaren behöver få all relevant information från beställaren, tid till att göra efterforskningar för att se till att texten blir korrekt och aktuell och tid att upptäcka och korrigera eventuella missar. Det bästa resultatet får man om texten får ”vila” en dag, eftersom våra hjärnor är så fantastiskt konstruerade att de korrigerar fel när vi läser.

Ska ni ha texten på er hemsida, som ju är ert ansikte utåt, bör det få ta den tid som behövs och kosta lite mer eftersom ni troligen har igen de pengarna flera gånger om på den ökade trovärdigheten och ökade försäljningen.

Så kom ihåg: Lite mera tid, lite sämre pris – mycket bättre kvalitet.

Jobbsoppa och tomtsoppa

I mars fick jag känna på såväl fördelarna som nackdelarna med att frilansa och vara sin egen projektledare och chef. Ena veckan satt jag helt utan jobb och nästa var jag helt överhopad. Det började med att jag såg en tävling i lokaltidningen. De sökte vanliga människor som skulle få vara modeller för en dag och gå en modevisning i ett köpcentrum i närheten av där jag bor.
Tja, varför inte, tänkte jag, jag har ju tid över. Den veckan ja, men veckan efter brakade det lös.
Det började bra med en lång översättning, men sen undrade samma uppdragsgivare
om jag kunde ta en kortare översättning emellan. Javisst sa jag, som var glad att få ta igen det jag förlorat veckan innan.
Sen får jag ett e-postmeddelande om att jag blivit utvald att vara modell för en dag. Glädjerus ett tag, sen hjärtklappning och magont. Nu hade jag två översättningar, träningen inför modevisningen under två dagar och ett läkarbesök med ett av mina barn att hinna med till nästa onsdag. Dessutom skulle min man vara bortrest båda veckorna.
Det kanske hade funkat om det inte hade varit för att något var fel med den ”korta” översättningen. Uppdragsgivaren ringde och undrade hur jag i hela friden kunde ha missat att översätta flera meningar och skriva tre istället för fyra m.m. Det undrade jag med till att börja med. Det visade sig, som jag efter lite funderande misstänkte, att kunden skickat två olika versioner av översättningen utan att berätta det och jag hade översatt den första versionen som sedan ändrats.
Tidsplaneringen skulle alltså spricka. Uppdragsgivaren fick ju skjuta på min deadline lite eftersom det var han som ville att jag skulle ta en annan översättning före. Men han ville inte riktigt förstå att jag behövde mer än sju dagar som vi kommit överens om tidigare eftersom jag redan hade annat inplanerat efter den ursprungliga deadlinen.
Jag fick till slut lite mer tid och blev färdig i tid, men jag tror att jag jobbade varenda ledig sekund. Jag gjorde bara korta pauser för att laga mat och se till att barnen kom i säng. Som tur var hade vi fyllt både kylskåp och skafferi innan, så maten räckte precis.
Detta är inget jag rekommenderar och i fortsättningen ska jag vara tydligare mot uppdragsgivarna så att jag får tillräckligt med tid för att korrekturläsa och vill de ha något gjort emellan får de ta hänsyn till att det första uppdraget kan bli fördröjt ytterligare eftersom jag kan ha andra uppdrag inplanerade efteråt.
På modevisningen på söndagen var det lite stressigt med alla klädbyten och att komma ihåg koreografin till de olika klädvisningarna, men den stressen var bara positiv eftersom jag hade så roligt.
Men ”tomtsoppa” då, vad är det? Julmat för kannibaler eller?
Nej bara ännu ett lustigt förslag från stavningskontrollen. Jag måste ständigt lära den känna igen sammansatta ord utan att dela upp dem. Helt vanliga ord som ”tomatsoppa” förstår den inte men påhittade ord som ”tomtsoppa” skulle den gladeligen släppa igenom. Nästan så man tror att den har sinne för humor ibland.
Susanne Sjöberg