Long tail marketing, smart marknadsföring – del 1

 

Hur svårt är det egentligen att nå ut till sina kunder och sin målgrupp utan att (helt i onödan) behöva lägga femsiffriga (eller sexsiffriga!) summor på sin marknadsföring? Hur gör man för att få ut så mycket som möjligt av de pengar som faktiskt läggs på marknadsföring? En tidlös fråga.

Ett bra tips är att använda sig av strategin long tail marketing! På svenska översätts long tail till ”långa svansen” vilket ger en liten fingervisning om vad det handlar om. Ordet kommer från följande modell:

 

I grund och botten är det en statistisk observation, en modell för att beskriva fördelningen av kunder och deras köpbetéende. Det finns en bok ”The Long Tail” av Chris Anderson – för den som vill gå på djupet i teorin. Rekommenderas varmt!

Teori i all ära, men hur får man användning för detta? Här är en steg-för-steg guide med Okeli frilans egna mätdata som grund. Okeli.se använder Google Analytics för att mäta besökarstatistiken. Nedan visas praktiska steg för hur man kan använda Analytics och Adwords och utnyttja ”The Long Tail”.

Det behövs ingen speciell bakgrundskunskap mer än kännedom om att Google Analytics är ett verktyg för att mäta besökarstatistik och Adwords är ett verktyg för sökordsbaserad annonsering. De grundläggande koncepten är liknande oavsett vilket verktyg som används.

Sökordsbaserad annonsering innebär att man ”köper” vissa nyckelord, sökord, för vilka annonsen ska visas. Vilka sökord ska man köpa? Ja det är detta som är kärnan, ett av målen vi någ genom att utnyttja long tail marketing-strategin. En viktig poäng sak att ta till sig är att den långa svansen är individuell för just din verksamhet. Vad är då denna ”svans” egentligen, utifrån vårt marknadsförings-perspektiv. Det är helt enkelt en samling sökord. Vilka sökord?

Tanken är att dessa ska man inte lägga pengar på, utan dessa nyckord ska man angripa ”organiskt”

Om man ser på statistiken för okeli.se ända sedan starten 2006, vilka sökord som leder besökarna till sidan – så följer ordfördelningen ”long tail”-kurvan på ett ungefär. Totalt är det 12 280 sökord (sedan december 2006) där de mest frekventa är bland annat ”frilans”, ”jobba hemifrån” och ”extrajobb”.

De vanligaste orden är ofta också de som är dyraste att köpa. Tanken är att dessa ska man inte lägga pengar på, utan dessa nyckord ska man angripa ”organiskt” – dvs med hjälp av sökmotoroptimering och förbättring på hemsidan. Gränsen lägger man vid 80/20 %. Det vill säga: de 20% vanligaste sökorden ska man inte köpa för pengar. De andra 80% av sökorden – de som inte är så vanliga, de är ofta också lite billigare. Dessa ska man lägga krut på för att nå en mycket effektivare nivå av annonsering för pengarna.

Så, hur får man då fram dessa 80% av sökorden? Jo i Google Analytics finns det behändigt nog en export-funktion för nyckordsdata. Men först behöver man klicka sig fram till den rätta informationen. Vad vi är ute efter är Trafikkällor –> Sökord, för hela historiken, ända sedan december 2006.

I nästa del fördjupar vi oss på de praktiska stegen. Hur man exporterar informationen från Google Analytics, hur man gör för att hantera och ändra om i datan – och hur man får in det i Adwords.

1 ping

  1. […] kommer här nu del 2 i Long tail marketing, smart marknadsföring i Adwords. För de som inte läst del 1, gör det på en gång – det går ganska fort. Kom tillbaks hit efteråt så fortsätter vi […]

Kommentera

Your email address will not be published.