Att odla kunskap är en livsnödvändig process

Att en lärande organisation är bättre på att anpassa sig till marknaden är ett faktum. Men hur kan man utnyttja kunskapen för att växa på en global nivå och vad har egentligen ett I-land för kunskapsutbyte av att samarbeta med ett företag i ett mindre utvecklat land förutom de ekonomiska motiven? Läs vidare så ska jag berätta.

Kunskapstillväxt – nytta för alla

Av alla de olika formerna av tillväxt som vi har diskuterat i den här bloggen så är nog ändå kunskapstillväxt den viktigaste av dem alla. Kunskap är grunden till all utveckling, för utan kunskap så måste man alltid bygga från grunden. Den bas av ärvda erfarenheter och lärd kunskap som finns i varje kultur skulle kunna förstärkas med hjälp av nya perspektiv, tankar oh idéer. För att nå dit räcker det inte med temporära utbyten och tillfälliga studiebesök- det krävs ett kontinuerligt samarbete, ett naturligt partnerskap mellan företag i olika länder där båda parter tillför något till relationen.

Utomstående kunskap behövs för att växa

I mindre utvecklade länder tillhör det vardagen att företag ägnar sig åt den lokala marknaden. Ofta är det enda möjligheten för dem, eller åtminstone så tror man att det är det. Man tittar inte utanför sin regions gränser utan nöjer sig med att försörja sig på sitt företagande, några högre mål är varken realistiska eller lockande. Självförtroendet och kunskapen om internationalisering finns inte. Det som krävs är att någon vågar ta steget ut på den globala marknaden och knyta an till företag i andra regioner, annars kommer det aldrig att skapa någon hållbar utveckling – pengarna liksom kunskapen kommer att cirkulera likt en hamster i ett hamsterhjul och göra så att hela regionen kommer på efterkälken sett till de länder som reguljärt verkar över gränserna. Man ska inte förringa den kunskap som finns i regionen och organisationen, men så länge den förblir stängd ifrån yttre influenser så kommer den att vara efterbliven och inavlad.

Generositet belönas i det långa loppet – kunskap är för alla

Men vad kan då ett I-land tjäna i kunskap av att skapa globala partnerskap? U-landets fördelar är ganska uppenbara, men vad finns det att vinna hos ett företag som i många fall besitter långt mer avancerad teknisk och organisatorisk kunskap? Det är skillnad på kunskap och kunskap. Mångfald i vetande och kunnande skapar alltid en bredare grund att stå på när man bygger sina affärer och det är just det man kan få genom när man knyter band med företag som verkar utanför den givna mallen. I en värld med stenhård konkurrens i nära all branscher är det de små detaljerna som gör skillnaden, och tänk på att din partner antagligen inte hunnit dela med sig av sina konkurrensfördelar till någon annan om du vågar ta steget och satsa på ett oskrivet kort. Det ger dig ett ypperligt läge att inhämta kunskap som inte bara kan verka som input i din egen organisation utan även på din partners marknad som helhet – en lokal partner leder ofta till en mängd nya lokala kontakter. Det kulturella utbytet ger mer kött på benen vad gäller den nationsspecifika organisationskulturen och möjliggör därför affärer med andra företag i regionen.

Den som vet mest vinner

Kunskap är detsamma som pengar i den nya ekonomin. Det är inte produktionsmedlen som är svåra att få tag i, det är de mest brillianta idéerna. En idé kan komma ifrån vem som helst oavsett bakgrund och tidigare kunskap. Tänker man efter noga så förstår man nog vilken potential det finns i de mindre i utvecklade länderna vad gäller idéer och kunskap. Det må vara svårare att hitta den genuina snilleblixten som rubbar sten, men när du väl finner den så kommer du att vara ensam om det och är det något som dagens samhälle värderar så är det en ”first-mover” som lyckas. Är du först så blir du originalet, och tro mig – det finns miljoner lokala branscher att utveckla sina idéer utifrån.

Framtiden tillhör de modiga

Den långa svansen blir bara längre och längre. Hittar du din egen nisch genom ett globalt partnerskap så har du skapat värde för alla parter. Framförallt så har du skapat en grogrund för ett samarbete som kan växa till något mycket större, något som har potential och en spännande framtid. Den som vet mest vinner, brukar man säga. Det tåls att reflektera över vad “mest” egentligen är; vill du utvecklas så behöver du ha ett öppet och brett perspektiv av kunskap där idéer alltid får en chans att besegra fördomar. Du måste inte alltid ha ett fast läromål, låt dig påverkas av avlägsna och annorlunda partners och se kreativiteten det föder. Globala affärer handlar tillsyende och sist om att skapa utveckling och tillväxt. För alla.

Nästa vecka brottas jag vidare med begreppet tillväxt och sammanfattar det som hittills sagts med kärntillväxtmodellen – en modell som innebär att man skapar maximaltillväxt för så många som möjligt.

Att en lärande organisation är bättre på att anpassa sig till marknaden är ett faktum. Men hur kan man utnyttja kunskapen för att växa på en global nivå och vad har egentligen ett I-land för kunskapsutbyte av att samarbeta med ett företag i ett mindre utvecklat land förutom de ekonomiska motiven? Läs vidare så ska jag berätta.

Kunskapstillväxt – nytta för alla

Av alla de olika formerna av tillväxt som vi har diskuterat i den här bloggen så är nog ändå kunskapstillväxt den viktigaste av dem alla. Kunskap är grunden till all utveckling, för utan kunskap så måste man alltid bygga från grunden. Den bas av ärvda erfarenheter och lärd kunskap som finns i varje kultur skulle kunna förstärkas med hjälp av nya perspektiv, tankar oh idéer. För att nå dit räcker det inte med temporära utbyten och tillfälliga studiebesök- det krävs ett kontinuerligt samarbete, ett naturligt partnerskap mellan företag i olika länder där båda parter tillför något till relationen.

Utomstående kunskap behövs för att växa

I mindre utvecklade länder tillhör det vardagen att företag ägnar sig åt den lokala marknaden. Ofta är det enda möjligheten för dem, eller åtminstone så tror man att det är det. Man tittar inte utanför sin regions gränser utan nöjer sig med att försörja sig på sitt företagande, några högre mål är varken realistiska eller lockande. Självförtroendet och kunskapen om internationalisering finns inte. Det som krävs är att någon vågar ta steget ut på den globala marknaden och knyta an till företag i andra regioner, annars kommer det aldrig att skapa någon hållbar utveckling – pengarna liksom kunskapen kommer att cirkulera likt en hamster i ett hamsterhjul och göra så att hela regionen kommer på efterkälken sett till de länder som reguljärt verkar över gränserna. Man ska inte förringa den kunskap som finns i regionen och organisationen, men så länge den förblir stängd ifrån yttre influenser så kommer den att vara efterbliven och inavlad.

Generositet belönas i det långa loppet – kunskap är för alla

Men vad kan då ett I-land tjäna i kunskap av att skapa globala partnerskap? U-landets fördelar är ganska uppenbara, men vad finns det att vinna hos ett företag som i många fall besitter långt mer avancerad teknisk och organisatorisk kunskap? Det är skillnad på kunskap och kunskap. Mångfald i vetande och kunnande skapar alltid en bredare grund att stå på när man bygger sina affärer och det är just det man kan få genom när man knyter band med företag som verkar utanför den givna mallen. I en värld med stenhård konkurrens i nära all branscher är det de små detaljerna som gör skillnaden, och tänk på att din partner antagligen inte hunnit dela med sig av sina konkurrensfördelar till någon annan om du vågar ta steget och satsa på ett oskrivet kort. Det ger dig ett ypperligt läge att inhämta kunskap som inte bara kan verka som input i din egen organisation utan även på din partners marknad som helhet – en lokal partner leder ofta till en mängd nya lokala kontakter. Det kulturella utbytet ger mer kött på benen vad gäller den nationsspecifika organisationskulturen och möjliggör därför affärer med andra företag i regionen.

Den som vet mest vinner

Kunskap är detsamma som pengar i den nya ekonomin. Det är inte produktionsmedlen som är svåra att få tag i, det är de mest brillianta idéerna. En idé kan komma ifrån vem som helst oavsett bakgrund och tidigare kunskap. Tänker man efter noga så förstår man nog vilken potential det finns i de mindre i utvecklade länderna vad gäller idéer och kunskap. Det må vara svårare att hitta den genuina snilleblixten som rubbar sten, men när du väl finner den så kommer du att vara ensam om det och är det något som dagens samhälle värderar så är det en ”first-mover” som lyckas. Är du först så blir du originalet, och tro mig – det finns miljoner lokala branscher att utveckla sina idéer utifrån. Den långa svansen blir bara längre och längre. Hittar du din egen nisch genom ett globalt partnerskap så har du skapat värde för alla parter. Framförallt så har du skapat en grogrund för ett samarbete som kan växa till något mycket större, något som har potential och en spännande framtid. Den som vet mest vinner, brukar man säga. Det tåls att reflektera över vad “mest” egentligen är; vill du utvecklas så behöver du ha ett öppet och brett perspektiv av kunskap där idéer alltid får en chans att besegra fördomar. Du måste inte alltid ha ett fast läromål, låt dig påverkas av avlägsna och annorlunda partners och se kreativiteten det föder. Globala affärer handlar tillsyende och sist om att skapa utveckling och tillväxt. För alla.

Nästa vecka brottas jag vidare med begreppet tillväxt och sammanfattar det som hittills sagts med kärntillväxtmodellen – en modell som innebär att man skapar maximaltillväxt för så många som möjligt.

Kommentera

Your email address will not be published.