Core Growth Model – vägen till tillväxt och utveckling

Förra veckan utlovade jag en beskrivning av CGM-modellen och hur dess olika delar påverkar tillväxt och hållbar utveckling i en region. Håll i hatten – här kommer modellen som om den nyttjas rätt kan skapa hållbar utveckling och ett friskt företagande för alla. För bra för att vara sant? Avgör själva.

CGM – Core Growth Model
Kunskap och ekonomisk tillväxt måste få växa sig stark på egna ben, utanför den upptrampade stig som förbinder en regions företag med varandra. Det är när dessa båda gyllene begrepp nämns i en global mening som affärerna börjar bli intressanta, för det är då de påverkar fler än bara dem som verkar i den specifika regionen. För att förklara tillväxten ur ett företagsperspektiv ska jag använda CGM-modellen, Core Growth Model.

Figur. CGM – Core Growth Model

Den inre cirkeln – Inlandet
CGM visar tre olika marknader som företag och organisationer befinner sig i – Inlandet, Utlandet (inte att förväxlas med ett annat land eller utomlands) och Världslandet. I Inlandet finns företag, organisationer och offentlig sektor som utför någon sorts aktivitet inom tjänste- eller handelsektorn. Gemensamt för dem alla är att de är beroende av intäkter ifrån varandra eller ifrån företag som exporterar till Utlandet. Även om företagen som befinner sig i inlandet utgör en viktig del av ett lands infrastruktur så bidrar de inte till den faktiska tillväxten som skapar jobb och välfärd i ett land. Tillväxten som skapas i Inlandet kallar vi för servicetillväxt, för den kan aldrig leva och frodas av sig självt utan måste hela tiden suga näring ifrån den tillväxt som skapas i Utlandet. Många av företagen i Inlandet har kapacitet att expandera ut i Världslandet om de bara får chansen. Tyvärr så finns det alltid negativa krafter som motverkar en sådan utveckling.

Utlandet – Första steget mot hållbar utveckling
Utlandet består av alla de företag och organisationer som delvis eller helt och hållet får sina intäkter ifrån Världslandet. Organisationer som befinner i Utlandet skapar tillväxt och bidrar automatiskt till intäkter och jobb för företag i Inlandet. Genom att få fler företag att ta klivet över ifrån Inlandet till Utlandet så skulle hållbar och varaktig nytta kunna skapas för regionen som helhet och därigenom bidra till en frisk och näringsrik lokal företagsanda som hela tiden inhämtar färskvatten ifrån utomstående bäckar istället för att bara hålla sig till sin egen lilla skogsgöl. Här skulle säkert många pessimister sticka emellan med en klassisk klyscha som under årtionden solkat de svenska entreprenörernas självförtroenden i sann Jante-anda; ”Det är inte alltid så enkelt”. Men vad är det egentligen som är svårt? Det som till en början känns svårt är ofta i själva verket det enkla, det uppenbara som när man kommit förbi det lilla hinder som avskräcker gör tillvaron betydligt enklare och frodig. Den som förstår det kommer att bli en del av den revolution som håller på att förändra ett samhälle byggt på trygghet och försiktighet till en offensiv anda av glöd och passion, ett företagsklimat där framflyttning av positionerna är en del av vardagen och inte en nödvändig åtgärd som måste tvingas fram under pistolhot.

Världslandet – Den globala marknaden är framtiden
Världslandet är den globala marknaden. Här återfinns såväl multinationella företag som små och medelstora företag och alla har de en viktig nämnare gemensamt – de har vitaliteten att skapa tillväxt och nya möjligheter på en kontinuerlig basis. Dessa friska vattenfall till organisationer förgrenar sig i många små bäckar och större floder som tillför livskraft och friskhet till de företag som finns på andra sidan; antingen i Världslandet eller i Utlandet. Pengar och resurser byter kontinuerligt plats och drar det kapitalistiska urverk som våra fattiga länder behöver för att utvecklas. Men det är inte tillräckligt – för få företag är en del av Utlandet och andelen deltagare av Världslandet är därmed för liten. En sund och värdeskapande företagsmiljö består alltid av organisationer som verkar över regions och nationsgränser. Lyckas man inte med det så suger man ut näringen ur varandra likt blodiglar som bara tänker på nästa blodsdroppe de kan krama ur sitt offer– den kortsiktiga, mindre vinsten går före den långsiktiga, tillväxtskapande och större nyttan. Slöseri är bara förnamnet.

Nästa vecka beskriver jag mer konkret hur ett företag kan undvika det inavlade perspektivet rent organisationsmässigt och se möjligheterna på en global marknad istället för riskerna.

Källa: http://www.cw-connectingworld.com/info/about_cgm.php

Kommentera

Your email address will not be published.