Det globalt tänkande företaget är i ständig förändring

Ett företags organisationskultur är dess själ som formas av tid och dem verkar där i. Alla har vi våra egna knep och taktiker som vi använder oss av, som efter åratal av praktiskt utövande visat sig vara lyckosamma för vissa typer av situationer. Det är sådant som inte går att finna i böcker eller föreskrifter, och det ska det heller inte göra. Det sitter i väggarna och är en viktig del av de immateriella tillgångarna som definierar och särskiljer ett företag ifrån sina konkurrenter. Men vad händer när företagskulturen övergår i en negativ jargong där de där gamla knepen och taktikerna som alltid fungerat börjar anses vara lag? Den här artikeln skall handla om vad som händer när rädsla för förändring och tjurighet skapar ett inavlat tillstånd som hämmar och rent av omöjliggör ett företags utveckling.

Förändring är det normala stadiet

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Att förkasta något som har fungerat under en lång period kan verka idiotiskt till en början. Att ändra ett vinnande koncept är svårt, speciellt om man är mitt uppe i en framgångsrik period. Men det man ofta glömmer är att det är för sent att ändra när man väl kommit ur spåret. Tyvärr så är det ofta just så många gör när de vägrar att expandera utanför den marknad som försörjt dem under en längre tid. De har helt enkelt blivit så hemmablinda att de kommit att lita helt och hållet på statistik och sannolikhet och samtidigt glömt att nöta in vår tids gyllene regel för den som vill vara med och leka – den som inte lever med förändring som det normala stadiet kommer snart att ligga så långt bakom sina konkurrenter att de lika gärna kan erkänna sig besegrade.

Spetsa din kärnkompetens

Varför beter sig då människor såhär? Även om man ser allt som sker omkring sig – konkurrenter och samarbetspartners förnyar sig och ignorerar de fysiska gränserna till förmån för nya äventyr – så blir en del kvar här hemma i hopp om att det fortfarande finns pengar att tjäna. Nostalgi sitter ofta djupt rotad i människors hjärtan och man finner en trygghet i att låta saker och ting vara så som man känner till dem. Att förnya sig innebär samtidigt att man måste ge sig ut på okänt vatten, att man måste ta en risk. Resultatet av rädslan blir att man låter sig bli omsprungen av hungrigare och ambitiösare företag, trots att man besitter en kärnkompetens och ett know-how som inte kan köpas för pengar. Det finns inget ärofyllt och hedersvärt i att vara självdestruktiv.

Att våga ta risker är ibland mindre riskfyllt än att låta bli

Man gör således inte bara sig själva illa utan också sina potentiella kunder. Det är varje skickligt företags ansvar att låta allmänheten nyttja dem och på så vis upprätthålla en hög standard och bidra med extraordinär kvalitet. Men för att få chansen att göra det så behöver man ge sig ut utanför landets gränser och hitta nya partners, ny kunskap och nytt blod. Det räcker inte med att vara bäst i byn, tror man det så kommer man snart att stå utan kunder helt när konkurrenterna expanderat och tagit över både den kompetens, kunskap och de tillgångar som krävs för att kunna vara bäst. Att våga ta risker är ibland mindre riskfyllt än att låta bli.

Förminska inte dig själv – räta på ryggen och var offensiv

Allt behöver inte ske över en natt. Det kan räcka med en ny, internationell partner som första steg – en försmak av livet på den globala marknaden. Det är viktigt att man får med alla i hela organisationen i det globala tänket för att så effektivt som möjligt kunna utnyttja sina största tillgångar på en högre nivå. Många ser bara hinder och menar att det finns så många andra företag som kan göra samma saker bättre när man expanderar och satsar högt. Det man ofta inte tänker på är hur många fler kunder och partners det också står att finna och att möjligheten för att finna det du söker ökar markant. Detta innebär förstås även det motsatta; det finns betydligt fler företag på global nivå som tycker att du är den perfekta matchningen för dem än om du bara verkar på lokal nivå. Att låta någon välja dig bara för att du är enda alternativet är aldrig den rätta vägen att gå. Du måste ha mer självaktning än så, för i den nya globala världen så kommer kunden att få välja. Vill du då vara den som står där ensam kvar och väntar på att bli vald?

2 kommentarer

    • Jessica on 2014-03-02 at 19:14
    • Svara

    Väldigt bra och inspirerande text.

    1. Tack Jessica! Det var inte igår jag skrev det här, var tvungen att läsa igenom artikeln själv för att minnas:)

Kommentera

Your email address will not be published.