Long tail marketing, smart marknadsföring – del 2

Efter en lång paus i bloggandet  kommer här nu del 2 i Long tail marketing, smart marknadsföring i Adwords. För de som inte läst del 1, gör det på en gång – det går ganska fort. Kom tillbaks hit efteråt så fortsätter vi historien härifrån:

Om man tidigare har kört Adwords så innehåller nyckelordsdatan även betalda sökord. De vill man inte ha med i exporten! Välj att bara visa obetalda sökord.

Nästa steg är att exportera datan i ett format som enkelt går ändra om i och förbereda inför importen till Adwords. Det finns flera olika format att välja på: PDF, XML, CSV, CSV för Excel och TSV. Vi behöver ett av tabellformaten, CSV eller TSV. För egen del valde jag CSV, för det var lättast att importera i Open Office utan konstiga importfel.

Nästa lilla vägbula är att vi har över 12 000 sökord som ska exporteras. Google Analytics tillåter som standard bara 500 åt gången. Det finns inga knappar på eller val man kan göra för att komma runt detta, men att klippa och klistra så mycket data hade varit olidligt tråkigt. Det finns en genväg, som tur är. När man för muspekaren över exportera-länken så kan man högerklicka och välja kopiera länkadress (eller liknande, beroende på din webbläsare).

Denna adressen kan sedan klistras in i en ny tab (eller nytt fönster) i din webbläsare. Gör detta! Då kommer exportfilen prydligt att laddas ner till din dator. Vad vi gör här är att lägga till ”&limit=13000” i slutet av adressen. Prova! Då får vi helt plötsligt ner all data, helt utan begränsningar.

Vilken lyx. Spara filen någonstans på din dator där den är lätt att återfinna. Nästa steg är att redigera filen litegrann, så att den passar bättre för importen till Open Office. Öppna filen med ditt favorit-anteckningsprogram. Själv kör jag Notepad++, vilket kan rekommenderas starkt!

Det som behövs göras är att ta bort allt som ligger innan man kommer ner till själva sökorden. Ta tag med musen, dra och markera all text tills man når tabell-datan med kolumner och allt. Det syns tydligt när man kommit ner till tabell-datan. Radera allt till dit, inkludera även kolumn-namnen. De har ingen funktion när vi importerar datan. Ta även bort skräpet i slutet av filen och spara sedan filen igen.

Öppna sedan filen i Open Office eller ett annat valfritt kalkylprogram. Det är här magin börjar. Vad vi behöver är att göra om formatet så att det passar för direktimport till Google Adwords Editor. Om du inte har detta programmet så installera det nu på en gång innan vi går vidare. När man öppnar filen i OpenOffice presenteras en dialogruta för import av data. Här är det viktigt att välja rätt, beroende på strukturen i filen. För CSV-filer från Google Analytics så välj Unicode (UTF-8) och komma som separerings-tecken. Kontrollera att det ser okej ut i rutan och tryck sedan OK.

Varför gör vi nu detta? Jo målet är att skapa ett format med kolumnerna ”Sökord” och ”Typ” som kan importeras direkt i Adwords Editor. Vad betyder ”typ”? Jo det är hur Google ska matcha sökordet, och det vi är ute efter är ”Exact”, eller ”Exakt” på svenska. Ta först bort alla andra kolumner, behåll bara den första.

Nästa steg är att i kolumn B infoga ”exakt” på varje rad. Detta görs enklast genom att skriva det på första raden, kopiera värdet, gå till slutet av kolumn A (snabbkommando ctrl-end), ställa markören i kolumn B, hålla inne shift och gå till början av filen (snabbkommando shift-ctrl-home), markera bara kolumn B (shift-högerpil) och sedan klistra in värdet. Då blir det automagiskt rätt (i teorin). Tanken är att slutresultatet ska se ut ungefär såhär:

Nu kommer vi då äntligen till Adwords-steget. Planen är att kopiera alla sökord, med exakt matchningstyp, in i en annonskampanj-grupp. För den som vill fördjupa sig i hur Adwords fungerar finns det mycket att läsa på nätet. I grund är det uppbyggt så att ett sökord läggs i en annonsgrupp, som i sin tur ligger i en annonskampanj. Gå gärna in på djupet i hur Adwords fungerar, det är värt tiden! För att komma vidare behövs det skapas en kampanj med en annonsgrupp i Adwords. Gör detta först.

Nästa steg är att kopiera över kolumndatan i Adwords Editor. Markera hela kolumn A och B inklusive alla rader. Kopiera datan (ctrl-c). Växla sen över till Adwords Editor, klicka på annonsgruppen i trädvyn till vänster, klicka på Sökord-tabben och klicka slutligen på valet ”Gör flera ändringar -> Lägg till / uppdatera flera sökord”.

Klistra sedan in datan från Open Office rätt in i textrutan och klicka på ”Nästa” och ”Slutför”. Tadaaa! Sökorden läses in i Adwords Editor. Det blir ofta ett knippe sökord som inte tillåts. Ta bort dessa, de är helt enkelt inte OK att ha med. Det kan bero på konstiga tecken eller längden på sökordet, osv.

I princip så är det klart här vad gäller sökorden. Det finns mycket att ställa in i Adwords Editor, men det faller utanför denna artikeln. En sak som jag stötte på var däremot begränsningarna i Adwords. Google har begränsat antalet sökord i varje annonsgrupp till 2000 st. Har man fler än så säger de STOPP. För att komma runt detta skapar man helt enkelt flera annonsgrupper och pytsar in (på samma sätt som ovan) nyckelorden i knippen om ca 2000 st åt gången.

När allt är klart är det bara att klicka på ”Lägg upp markerade kampanjer” för att aktivera alla dessa nyckelord. Vad har vi då åstadkommit med detta? Jo nu har vi förverkligat teorin om ”Long tail marketing”, den långa svansen.

Hemligheten med dessa nyckelord och den exakta matchingsmodellen för varje nyckelord är att vi behöver inte sätta CPC-nivån särskilt högt för att få bra conversion rate på klicken! Det innebär fler klick för mindre pengar.

Slutet gott, allting gott. Tills nästa gång, adios!

1 ping

  1. […] nästa del fördjupar vi oss på de praktiska stegen. Hur man exporterar informationen från Google Analytics, […]

Kommentera

Your email address will not be published.