oktober 2011 archive

A better world is possible

Ekonomisk tillväxt är grunden för utveckling och välfärd. Trots att detta kan framstå som en självklarhet för de allra flesta, så är det förvånansvärt många som inte har tagit till sig det fullt ut. Många lever i tron att tillväxt kan köpas från hyllan i vilken kiosk eller matvaruaffär som helst.
Jag vill först av allt börja med min egen definition av ekonomisk tillväxt för att klargöra hur jag ser på begreppet ekonomisk tillväxt.
”Långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt kan bara uppstå genom att tillföra resurser och flöden av intäkter, som har sitt ursprung utanför den kärna där tillväxten skall uppstå.”