A better world is possible

Jag heter Kjell Strandberg, 67 år och brukar titulera mig som Global tillväxtentreprenör och har arbetat som egen företagare både i Sverige och internationellt, främst i Ryssland och Kina sedan mer än 20 år. Jag är en hängiven och näst intill fanatisk globalist inför dagens globalisering som enligt min mening är här för att stanna under lång tid. Men ett mynt har alltid två sidor, visst finns det som också får anses vara problematisk med en globalt öppen värld, men som då självklart får justeras till det bättre. Jag kommer i denna artikel att ge mina reflektioner utifrån mina entreprenörsögon och dela med mig av mina erfarenheter som egen företagare. Om Du vill nå mig så går det bra att maila mig på adressen: kjell.strandberg@cw-connectingworld.com

Kort inledning:
Jag lovade initiativtagaren till Okeli, Peter Johannesson att skriva en artikel i det ämne som jag brinner för så starkt i företagandet och dess skapande av en reell och hållbar ekonomisk tillväxt, nämligen Global Business. Jag har med stort intresse följt Okeli under flera år och lovordar det initiativ som Peter genom Okeli tagit och ger nya entreprenörer i Sverige möjligheter att på ett utomordentligt sätt bidra till ett nyskapande av företag och entreprenörskap. Jag hoppas att med min artikel kunna tillföra ytterligare en dimension i Ert entreprenörsskap – Global Business.

Ekonomisk tillväxt är grunden för utveckling och välfärd. Trots att detta kan framstå som en självklarhet för de allra flesta, så är det förvånansvärt många som inte har tagit till sig det fullt ut. Många lever i tron att tillväxt kan köpas från hyllan i vilken kiosk eller matvaruaffär som helst.
Jag vill först av allt börja med min egen definition av ekonomisk tillväxt för att klargöra hur jag ser på begreppet ekonomisk tillväxt.
”Långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt kan bara uppstå genom att tillföra resurser och flöden av intäkter, som har sitt ursprung utanför den kärna där tillväxten skall uppstå.”
För att bättre förklara min definition så hänvisar jag till min egen konstruerade KTM modell som Ni vid intresse kan få Er tillsänd i en separat fil om Ni mailar mig.
Min mission är att en hållbar och långsiktig ekonomisk tillväxt var helst i världen skall byggas i en internationell marknad utan gränser och fri från protektionism. Jag hävdar med bestämdhet att huvuddelen av den totala framtida tillväxtökningen kommer att skapas av nya, små och medelstora företag, varför fokuseringen på stöd och hjälp också skall ske på just dessa. Många av Er Okeli-entreprenörer tillhör med säkerhet denna skara.
Global Business och dess ovärderliga synergier. Att göra affärer internationellt handlar inte bara om nyttan för plånboken. Den kanske största vinsten menar jag är de synergier som följer med på köpet, nämligen det kulturella utbytet som ger stora möjligheter till nya affärsidéer och affärsmöjligheter. En affärsidé som inte passar in i ett land kan vara lysande i ett annat land. Det kan man bara veta om man får testa det i konstruktiva dialoger med andra entreprenörer i andra länder. Men jag vill här understryka vikten av att kontakten och dialogen bör ske direkt mellan huvudparterna. Med detta menar jag att mellanhänder som vill dölja sin uppdragsgivare i syfte att förhindra direktkontakter, i största möjliga mån bör undvikas.
Global Business kräver goda kunskaper. Kunskaper inom många områden är nödvändigt för att lyckas i affärer, en är att ha en hållbar affärsidé vid starten. Även om jag själv menar att det inte är själva affärsidén som är viktigast, utan kunskapen att kunna analysera behovet från marknaden. Oavsett hur lysande affärsidén är så kommer man att ha mycket svårt att lyckas om inte grundbehovet finns på marknaden. I dagens globaliserade värld är detta både betydligt enklare men också mycket svårare att både förstå och tillfredställa. I vart fall är det oftast inte möjligt att idag med rimliga nivåer av pengar skapa en marknad för sin affärsidé. Behovet av att vara både en kreativ innovatör av en affärsidé och samtidigt en god behovsanalytiker, visar sig allt tydligare idag.
För lyckade Global Business behövs bra rådgivare. Först vill jag råda Er att skaffa pålitliga och bra rådgivare i Global Business, och här menar jag att det skall vara en professionell rådgivare i både Global och Business samtidigt. Jag har sett alldeles för många misslyckanden genom att rådgivaren inte själv har haft en bakgrund som entreprenör, utan enbart sagt sig vara expert på olika länder eller kanske talat och skrivit landets språk. Vem vill anlita en simlärare som inte kan simma, utan bara förstår hur det går till i teorin?
Global Business handlar om gränslös export och import av produkter och tjänster. Detta är något som i största möjliga mån skall omhuldas och stödjas. Tyvärr så är de satsningar som det politiska och offentliga etablissemanget allt för ofta ägnar sin kraft åt, långt från en meningsfull satsning på Global Business. Det tolkar jag som att de vill prioritera och därmed fortsätta göda den inre marknad som med svenska mått är för liten för att den skall bli självgenererande, och därmed endast leder till en ond, hård ”tillväxtkannibalism” och inavel.

Det torde knappast ha undgått någon i mitt nätverk både inom min personliga privata- och jobbsfär, att jag är en hängiven och fanatisk global tillväxtentreprenör som värnar om en gränslös och öppen Global Business värld. Det är min förhoppning att jag med denna artikel i ämnet skall ha väckt intresse hos några fler som ansluter sig till denna skara.

Avslutningsvis vill jag passa på att välkomna Er till CW Connecting World, min ”baby” för att koppla ihop världen för gränslösa affärer. Där kan Ni läsa mer om Global Business i min och mina medarbetares tappning och förhoppningsvis bli intresserad och bli medlem och starta Er egen Global Business.
Länk till CW: www.cw-connectingworld.com  nu med besökare från mer än 160 länder.
Se gärna vår presentationsfilm ”A better world is possible” på You Tube: http://www.youtube.com/watch?v=wx-C2fUaQGg
(På YouTube enbart den engelska version men på portalen i download även på svenska)

CW´s mission är att bygga oberoende kontaktvägar som leder mellan alla världens länder och för alla världens företag, vars syfte är att generera konkreta affärer. CW skall finnas utefter dessa vägar och alltid vara till hands, för att kunna ge CW´s entreprenörsmedlemmar det kanske avgörande professionella rådet eller hjälpen, för att en affär skall bli verklighet.
CW’s devis är rak och enkel:
– Mer kontakter
– Mer affärer
– Mer jobb
Mer kontakter skapar mer affärer och mer affärer skapar mer jobb, och för mig är det självklart att först börja med att skapa mer kontakter.
CW´s nyckelord är: Independent Global Business for Human Growth
I alla affärer såväl lokala som globala är jag övertygad att de alltid skall utgöras av mänskliga affärer i alla delar. CW har i denna mening format dessa tankar i ett dokument som heter Human Growth och vi har som villkor att de företag vi samarbetar med också skall arbeta för CW Human Growth i alla sina led.
Läs och ladda ner PDF-dokumentet om Human Growth på portalen. Finns bara på engelska. http://cw-connectingworld.com/downloads

Sist av allt vill jag citera IKEAS grundare Ingvar Kamprad, ” Ingenting är omöjligt – allt är möjligt, det mesta är ännu ogjort – underbara framtid”

Därmed vill jag av hela mitt entreprenörshjärta önska Er LYCKA TILL i alla Era affärer!

Kjell Strandberg
Global tillväxtentreprenör

Kommentera

Your email address will not be published.