Category: Ekonomi

Nu börjar det nog bubbla i översättargrytorna, kan jag tro!!

En diskussion om hur översättare utsätts för prispress från kundernas sida och ett sätt att hantera problemet. Dagens MT tillsammans med en liten gissningslek.

Give me the money!!!

Nu kör vi! Dags att leverera intressanta, relevanta och välskrivna inlägg… Det ständigt aktuella ämnet pengar tas upp i en kort återkoppling till KA Translations ambitioner att bli KA Translation AB, följt av en diskussion om för- och nackdelar med att sköta sin egen bokföring, orsaker till varför man inte alltid blir nöjd med den hjälp man får och en liten efterlysning. Vad kan hända om man inte kollar upp att man faktiskt får betalt för sina fakturor och hur kan man undvika detta på bästa sätt… En avslutande beskrivning av MT och hur tokigt det kan bli när man tror att Google Translate sköter jobbet åt en!

BLOGGPREMIÄR för KA Translation!

En presentation av en av gästbloggarna på Okeli: översättaren Katarina Aronsson med en hänvisning till företagets Facebook-sida, lite bakgrundsinformation och ett inledande resonemang om för- och nackdelar med enskild firma/aktiebolag. En avslutande uppmaning om att den språkliga aspekten visserligen är viktig, men inte avgörande, i denna blogg. En antydan till ett önskemål om sakliga och relevanta kommentarer snarare än kritik på språket.