Category: Frilansande

BLOGGPREMIÄR för KA Translation!

En presentation av en av gästbloggarna på Okeli: översättaren Katarina Aronsson med en hänvisning till företagets Facebook-sida, lite bakgrundsinformation och ett inledande resonemang om för- och nackdelar med enskild firma/aktiebolag. En avslutande uppmaning om att den språkliga aspekten visserligen är viktig, men inte avgörande, i denna blogg. En antydan till ett önskemål om sakliga och relevanta kommentarer snarare än kritik på språket.