Tag: ekonomisk tillväxt

Core Growth Model – vägen till tillväxt och utveckling

Kunskap och ekonomisk tillväxt måste få växa sig stark på egna ben, utanför den upptrampade stig som förbinder en regions företag med varandra. Det är när dessa båda gyllene begrepp nämns i en global mening som affärerna börjar bli intressanta, för det är då de påverkar fler än bara dem som verkar i den specifika regionen.

Hur jorden skulle kunna bli en bättre plats att leva på

Att affärer och tillväxt går hand i hand är ingenting som är ristat i sten. För ett företag baserat i ett I-land ter det sig som en naturlig utveckling att ta steget ut på den globala marknaden för att pröva sina lokalt hopflätade vingar när man vuxit ur sin hemmasydda kostym. För ett företag i ett U-land är verkligheten en annan. Varaktig tillväxt är att se längre än vad näsan räcker och bygga för morgondagen. Ser man bara till ögonblickets fördelar vad gäller sitt företagande så förvandlas det som kunde ha inneburit en win-win situation till en privat fördel som i längden missgynnar alla i den lokala regionen.