Tag: förändring

Det globalt tänkande företaget är i ständig förändring

Ett företags organisationskultur är dess själ som formas av tid och dem verkar där i. Alla har vi våra egna knep och taktiker som vi använder oss av, som efter åratal av praktiskt utövande visat sig vara lyckosamma för vissa typer av situationer. Det är sådant som inte går att finna i böcker eller föreskrifter, och det ska det heller inte göra.

Peptalk gånger 15

Onlinebyrån Linn Niska

Så här i mörka vintertider är det lätt att tappa sugen emellanåt…