Tag: Globala partnerskap

Det globalt tänkande företaget är i ständig förändring

Ett företags organisationskultur är dess själ som formas av tid och dem verkar där i. Alla har vi våra egna knep och taktiker som vi använder oss av, som efter åratal av praktiskt utövande visat sig vara lyckosamma för vissa typer av situationer. Det är sådant som inte går att finna i böcker eller föreskrifter, och det ska det heller inte göra.

Hur ett företags ekosystem kan skapa konkurrensfördelar

Hårt jobb mäts inte i liter svett utan är en kombination av engagemang, kunskap och passion. Att som organisation tro att man kan göra allt själv om man bara ökar arbetstiderna och knyter näven i fickan är envishet ifrån sin sämsta sida.

Globala partnerskap – vägen till framgång

Det är inte längre de lokala företagen som är dina konkurrenter – världen har öppnat upp sig som en mussla och skänkt varje enskild konsument ett val. Geografisk närhet är inte längre en tillräckligt stark konkurrensfördel att luta sig tillbaka mot. Du måste tänka större än så.