Tag: Google Translate

Dött och kommit till MT-himlen

MT Galore på bloggen. Man känner sig nästan lika språkkunnig som den roliga tolken på YouTube!

Praktisk översättning for ”dummies”

En kortfattad beskrivning av hur själva överättningsprocessen med översättningsminnen går till samt en introducerande diskussion av det omdiskuterade fenomenet MT som snabbt gör intåg i översättningsbranschen. Som avslut en något ironisk parallell till en bloggosfär som är betydligt vanligare än översättarnas.