Tag: Kunskapssamhället

Att odla kunskap är en livsnödvändig process

Att en lärande organisation är bättre på att anpassa sig till marknaden är ett faktum. Men hur kan man utnyttja kunskapen för att växa på en global nivå och vad har egentligen ett I-land för kunskapsutbyte av att samarbeta med ett företag i ett mindre utvecklat land förutom de ekonomiska motiven? Läs vidare så ska jag berätta.

Den krympande världen

Där man i den industriella revolutionens vagga skapade tillväxt och utveckling genom massproduktion och monopol så handlar det idag om att fånga den individuella konsumentens behov och överträffa hennes redan högt ställda förväntningar. Den här artikeln handlar om en värld som är på väg att förändras till det bättre men som ännu inte lyckats fullt ut bland dem som behöver det mest.