Tag: minne

KA Translation will not pay as KA Translation goes! Eller?

Betala för att vandra runt uppe i det blå. Eller närmare bestämt i Molnet. OCh varför ska man hyra någonting man redan äger? Läs mer om översättarnas väg upp i det blå!

Vad har KA Translation och SAS gemensamt?

Ett resonemang kring att man kan tjäna bra på dåligt betalda jobb. Hur? Läs detta!